LAGEN5Y Editor’s Letter | Lena Sommerdijk

April 20, 2023

Dutch

Daar staan we dan, op de vooravond van wat nu dit mooie bedrijf en – ik kan het soms nog steeds niet geloven – mijn agency is. Na een aantal geweldige jaren werkzaam in media en influencer marketing ontstond het idee van een eigen agency. Influencer marketing was upcoming en ik geloofde: there to stay.

 

Met veel plezier deed ik het management op freelance basis van 3 content creators en dat smaakte naar meer. Met 2 vriendinnen (waaronder best friend en sinds 4 jaar ook L’AGENCY talent Nicole) streken we neer bij vaste stek GlouGlou in de Pijp. Rocky, Rocket, Rockstar, LenAgency, Oyster Agency, Lenny’s Label, Team Lenny, Sommer Agency, Ice Ice Agency of Lena Lena passeerden de revu… In retrospect blij met dat we op het chique tijdeloze L’AGENCY kwamen met een knipoog naar Parijs en mijn naam.

 

Daar zijn we dan, 5 jaar later en wat is er veel gebeurt. L’AGENCY startte met een handje vol talenten en samen cowboyden we ons een weg door het landschap en behaalden succes na succes. Langzaam maar gestaag begon het avontuur van ondernemen en het zetten van een steeds sterkere richting en strategie voor het bedrijf. L’AGENCY moest zichzelf onderscheiden door te werken met talent dat verder gaat dan enkel een mooi plaatje, het kaf van het koren scheiden en talenten tekenen die dit onderstrepen.

 

We begeleiden onze talenten op alle mogelijke facetten in hun carrière zodat zij kunnen focussen op waar ze het aller beste in zijn: hun creativiteit omarmen en content maken. Wij zijn de superster achter de schermen en samenwerken met zoveel creatieven is iedere dag weer het allerleukste wat ik me kan voorstellen om te doen.

 

Met het team (wat van 1 persoon, mijn lieve dierbare Ruby, uit is gegroeid tot een volwaardig team van 10) hebben we ontelbaar veel campagnes en shoots gedraaid, met heel veel ups en natuurlijk ook soms een onoverkoombare down. Van Kaapstad en CPHFW met het hele team tot aan talloos veel etentjes en meetings. Van pitches die we binnen sleepten tot aan Covid waardoor de wereld even on hold ging.

 

Het afgelopen jaar heb ik met het team met veel energie en bevlogenheid gewerkt aan een L’AGENCY 2.0. Dat we dit nu mogen presenteren in het 5e jaar van L’AGENCY voelt zo krachtig! Begin dit jaar zijn we verhuisd naar een nieuw en L’AGENCY-waardig kantoor. Run ik de agency met powerhouse Lorena Velasco Cruz. Samen bepalen we de strategie en pakt zij met haar team van Holthaus Legal alle legal day-to-day op. En is L’AGENCY officieel verdeeld in 3 divisies: Talents, Brands en LAGEN-Z.

 

Onze Talents tak is waar het allemaal startte. LAGEN-Z is onze nieuwste telg en binnen deze tak vertegenwoordigen we talent waarbij hun grootste bereik op TikTok zit. Binnen Brands komt eigenlijk alles samen wat we leerden in de afgelopen 5 jaar. Hier ontwikkelen we influencer marketing strategieën, rollen we (UGC) content producties uit, voorzien we merken in community marketing (new school PR) en merk activaties of events met talenten binnen- en buiten ons portfolio.

 

The future is bright. Proost op ons. L’AGENCY, making people thrive and brands come alive.

 

English

Here we are, on the eve of what is now this amazing company and – which is still so surreal – my agency. After a number of great years working in media and influencer marketing, the idea of starting my own agency was born. Influencer marketing was up and coming and I believed: there to stay.

 

With great pleasure I managed 3 content creators on a freelance basis and that tasted like more. With 2 girlfriends (including my best friend and since 4 years also L’AGENCY talent Nicole) we settled down at our usual spot: GlouGlou in de Pijp. Rocky, Rocket, Rockstar, LenAgency, Oyster Agency, Lenny’s Label, Team Lenny, Sommer Agency, Ice Ice Agency or Lena Lena passed the revue… In retrospect I am glad that we eventually came to the chic and timeless L’AGENCY, with a nod to Paris and my name.

 

And now here we are, 5 years later, years in which so much has happened. L’AGENCY started with only a handful of talents and together we cowboyed our way through the landscape, achieving success after success. Slowly but steadily the adventure of entrepreneurship and imposing a stronger direction and strategy for the company began. L’AGENCY had to distinguish itself by working with talent that goes beyond just a pretty picture, separating the wheat from the chaff and signing talents that underline this.

 

We guide our talents in all possible facets of their career so that they can focus on what they do best: embracing their creativity and creating content. We are the superstars behind the scenes and working with so many creatives every day is the most fun thing I can imagine doing.

 

With the team (which has grown from 1 person, my dear Ruby, to a full-fledged team of 10) we have run countless campaigns and shoots, with many ups and of course sometimes an insurmountable down. From Cape Town and CPHFW with the entire team to infinite dinners and meetings. From pitches we scored to Covid putting the world on hold for a while.

 

The past year I have worked with a lot of energy and enthusiasm with the team on a L’AGENCY 2.0. The fact that we can now announce this in the 5th year of L’AGENCY feels so powerful! At the beginning of this year we moved to a new and L’AGENCY-worthy office. I run the agency with powerhouse Lorena Velasco Cruz. Together we determine the strategy and she and her Holthaus Legal team handle all legal day-to-day. And L’AGENCY is officially divided into 3 divisions: Talents, Brands and LAGEN-Z.

 

Our Talents branch is where it all started. LAGEN-Z is our newest division and within this branch we represent talent whose biggest reach is on TikTok. Within Brands, everything that we have learned in the past 5 years actually comes together. Here we develop influencer marketing strategies, roll out (UGC) content productions, provide brands with community marketing (new school PR) and brand activations or produce events with talents inside and outside our portfolio.

 

The future is bright. Cheers to us. L’AGENCY, making people thrive and brands come alive.

Related articles
February 8, 2024

L'AGENCY Talents at CPHFW

Read more
January 19, 2024

Liza Chloë x Table du Sud in Vogue Living

Read more
December 1, 2023

Christmas at Fabienne Chapot HQ

Read more